:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
 

“สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด” ย้อนหลังไปเมื่อหกปีที่แล้ว
น้อยคน ที่จะรู้จัก เพราะครั้งแรกที่สหกรณ์ฯ เริ่มก่อตั้งเริ่มจาก
ผู้ประกอบอาชีพ ขับรถแท็กซี่กลุ่ม เล็กๆ ที่มีแนวความคิดเดียวกัน  นั่นคือทำอย่างไรให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้มีโอกาสรวม  

กลุ่มกันเพื่อช่วยกันเสริมสร้างและส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม ขณะเดียวกันร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้
เข้มแข็ง.....

กลุ่มคนเล็กๆ ในวันนั้นได้รวบรวมผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ที่เห็นด้วย
กับแนวคิด ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่า  “สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด”
โดยมีสมาชิกปีแรกเพียง  148  คนเท่านั้น...!!!...

สมาชิก 148 คนที่รวมตัวกันช่วยกันสร้างบ้านหลังเล็กๆที่ชื่อว่า “สหกรณ์ฯสุวรรณภูมิ” โดยมิได้
ย่อท้อ ต่างร่วมมือ ร่วมใจ...และจับมือกันก้าวเดินอย่างมั่นคง...
 ขณะเดียวกันพร้อมให้
ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่เสริมสร้าง ประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน...สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจยิ่ง และอย่างสม่ำเสมอ.... ช่วยนำ
พาสหกรณ์ฯ ให้ค่อย ๆ เติบโตและเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง...

ผลจากความร่วมมือ..ร่วมใจ.. อดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยความ
จริงใจอีกทั้งจากความ ตั้งใจจริงในการจัดตั้งสหกรณ์  การบริหารจัดการที่เป็นไปอย่างมีระบบทำ
ให้สหกรณ์ฯ เริ่มเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ใช้ บริการเป็นอย่างมาก  และมีการกล่าวขวัญถึง  “รถ
แท็กซี่สีเขียว”
  กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสมัยนั้นรถแท็กซี่ ที่เป็นของนิติบุคคลจะเป็นสีฟ้า
แดง  ส่วนรถแท็กซี่บุคคลจะเป็นเขียวเหลือง....เมื่อรถแท็กซี่ของสหกรณ์ฯ ได้รับอนุญาต
ให้เป็นสีเขียวทั้งคันจึงทำให้เด่นสะดุดตา อีกทั้งคุณสมบัติพิเศษชวนมอง คือการหุ้มผ้าเบาะ
สีขาวทั้งคัน รวมถึงมีชุดเครื่องแบบคนขับที่เป็นชุดแบบฟอร์มเดียวกันทั้งหมดหลาย
สิ่งที่เป็น องค์ประกอบของสหกรณ์ฯ จึงทำให้ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ฯ เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่ง 

สีเขียวของรถ เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้สหกรณ์ฯ เป็นที่รู้จัก เนื่องจากผู้โดยสาร สามารถจดจำลักษณะได้อย่างถูก ต้อง ทั้งในด้านบวกและด้านลบง่ายต่อการติดตามหากมีการ
กระทำผิดโดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าต้องการความปลอดภัยเป็น พิเศษในการเดินทาง  “รถสีเขียว” จะอยู่ในลำดับแรกของการ เรียกใช้บริการ ซึ่งรถแท็กซี่ของสหกรณ์ฯ จะใช้บริการของ
“ศูนย์วิทยุโฮวา”   เพียงศูนย์เดียว....ง่ายต่อการเรียกใช้บริการและมีความปลอดภัยในการ
เดินทางสูงสุด...

ประโยชน์สำคัญที่สหกรณ์ฯ ได้ใช้บริการศูนย์วิทยุโฮวา  คือ การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน หรือการนัดหมายต่างๆ ระหว่างสหกรณ์ฯ กับสมาชิกสามารถ สื่อสารได้โดยตรงทั่วถึง และตลอด  24  ชั่วโมง ...รวมถึงสหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุน ด้านการตลาด โดยได้ร่วมกันจัดหาจุดจอดต่างๆ
ตามหน่วยงานทั้ง ราชการ และเอกชน...

แผนการตลาดในช่วงแรก  สหกรณ์ฯ กำหนดแผนการตลาดในเชิงรุกโดยได้สำรวจตามสถานที่ต่าง ๆ  ในกรุงเทพ ทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล , โรงแรม , ศูนย์การค้า , แหล่งท่องเที่ยว , แหล่งช้อปปิ้ง ฯลฯ  เพื่อ ศึกษาความต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ และได้ขอนำรถแท็กซี่ของสหกรณ์
จอดให้บริการ

การเดินเข้าหาสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อขอนำรถแท็กซี่เข้าจอดไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิบัติ  และไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่เจ้าของ สถานที่จะให้ความไว้วางใจ  การเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วยามไม่อาจเปลี่ยนทัศนะคติเชิงลบได้ แต่ด้วยวิธีการนำเสนอถึง จุดเด่นของสหกรณ์ฯ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิก  สหกรณ์ฯ จึงได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ต่างๆ ให้นำรถเข้าจอดได้  ถือเป็นมิติแรกของการให้บริการรถแท็กซี่ ที่เข้าบริการโดยตรงกับเจ้าของสถานที่

ผลจากการวางแผนดำเนินการด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง  ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสถานที่หลายแห่งให้นำรถแท็กซี่สหกรณ์ฯ เข้าจอด ได้เพียงสหกรณ์ฯ เดียว เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาลเจ้าพระยา  โรงพยาบาลจุฬา  โรงแรม ดุสิตธานี  โรงแรมอินเตอร์คอน-ติเนนตัล โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  กลุ่มโรงแรม บนถนนสายสุขุมวิท  ฯลฯ.....  

ช่วงปีแรกมีเพียงไม่กี่แห่ง แต่ด้วยคุณภาพของ การให้บริการทำให้ผู้ใช้บริการกล่าวถึงสหกรณ์ฯ จากปากสู่ปาก ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงาน ให้นำรถเข้าจุดจอด ด้วยความเต็มใจ...

ทั้งหมดนี้...เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสหกรณ์ฯ....การก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง  สง่างาม และเป็นที่ ยอมรับ ของกลุ่มผู้ใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป  สหกรณ์ฯ จะต้องกระทำ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และต้อง อาศัย ความร่วมมือ ร่วมใจ ของสมาชิกทุกคน ที่อยู่ภายใต้ชายคา บ้านหลังที่ชื่อว่า “สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด”

Copyright © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.