:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
สาเหตุของการปฏิเสธลูกค้า
ข้อควรรู้ก่อนซื้อแท็กซี่
กำเนิดรถแท็กซี่
รถแท็กซี่ในไทย
รถแท็กซี่ในประเทศไทย.....

พระยาเทพหัสดิน ณ อยุธยา (ผาด) 
เป็นผู้คิดริเริ่มแท็กซี่ครั้งแรก ในเมืองไทย  เมื่อราว พ.ศ. 2467-2468  ด้วยการนำ เอารถยี่ห้อ
ออสติน ขนาดเล็กให้ออกวิ่งรับจ้าง โดยคิดป้าย รับจ้างไว้ข้างหน้าและข้างหลัง ของตัวรถใน สมัยก่อน
นั้นชาวพระนคร เรียกรถแท็กซี่ว่า “รถไมล์”


คนขับรถแท็กซี่คนแรกเป็นใคร....???? 

ส่วนใหญ่คนขับรถแท็กซี่ในยุคเริ่มแรกนั้นไม่ทราบชื่อชัดเจน แต่เท่าที่ทำการสืบค้นมาพบว่ามีอาชีพ
เป็น ทหารอาสาที่อยู่ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ค่าโดยสารคิดเป็นไมล์ โดยตก ไมล์ละ 15
สตางค์ ซึ่งนับว่าแพงมากเมื่อเทียบราคากับ ค่าโดยสารในปัจจุบัน  รถแท็กซี่ในสมัยบุกเบิกใหม่ ๆ
นั้นเป็นรถยี่ห้อออสตินที่มีอยู่เพียง 14 คัน ในปี พ.ศ. 2469  แต่ถึงมีจำนวนน้อยอย่างไรก็ประสบ
ปัญหาการขาดทุนจนต้องเลิกล้มกิจการไปในที่สุด

Copyright © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.