:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 4 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 3 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 2 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 1 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบแสดงฐานะทางการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 4 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการสรุปประจำปี 2558 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนธันวาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนพฤศจิกายน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนตุลาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนกันยายน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนสิงหาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนกรกฎาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนมิถุนายน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนพฤษภาคม   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนเมษายน   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนมีนาคม   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนกุมภาพันธ์   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนมกราคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรอบ 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.) ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรอบ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินไตรมาส 4 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินในรอบ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานของผู้สอบบัญชี ดูรายงาน (PDF File)

ย้อนหลังดู......รายละเอียดและข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปีที่ผ่านมา (ประจำปี 2557)

 
Copyright 2014 © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.